top of page
Chương trình đã kết thúc

Chương trình nền tảng mang theo những viên gạch của riêng bạn

Giới thiệu

10 tuần thực hành, các lớp cơ bản kích thích tư duy để giúp tạo ra một cấu trúc kinh doanh vững chắc.

Giá

600,00 US$

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page