top of page
Natural Beauty

CÁC KHÓA HỌC CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI

N

Móng tay

e

thẩm mỹ

NP

Móng tay + Thẩm mỹ

C

thẩm mỹ

18 tuần trong chương trình Công nghệ làm móng của chúng tôi chuẩn bị cho học viên được cấp phép. Tìm hiểu khoa học & nghệ thuật của công nghệ làm móng với chúng tôi.

20 tuần trong chương trình Thẩm mỹ của chúng tôi chuẩn bị cho học sinh được cấp phép. Học lý thuyết và ứng dụng thực tế về da và các chứng chỉ tay nghề khác trong ngành này.

32 tuần trong chương trình Nails+Esthetics của chúng tôi để phát triển tình yêu của bạn đối với tất cả những thứ liên quan đến da và móng.

28 tuần trong chương trình Thẩm mỹ của chúng tôi chuẩn bị cho học sinh được cấp phép trong

tóc + da + móng. 

OUR COURSES

WHERE 

MỤC ĐÍCH ĐÁP ỨNG ĐAM MÊ

bottom of page