top of page
Chương trình đã kết thúc

14 thg 8, 2023 - 19 thg 1, 2024

thẩm mỹ

Giới thiệu

Chương trình 20 tuần này chuẩn bị cho học sinh tham gia kỳ thi cấp phép thẩm mỹ của Sở Cấp phép và Quy định Texas. Học sinh sẽ học các kỹ năng nền tảng và lịch sử của thẩm mỹ, giải phẫu học, sinh lý học, kỹ thuật & ứng dụng làm móng. Học sinh cũng sẽ học đạo đức, phát triển thẩm mỹ viện/nghề nghiệp, tài chính và nền tảng kinh doanh.

Giá

Thanh toán một lần
8.999,00 US$
3 gói có sẵn
Từ 174,00 US$/tuần

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page